GLTT tháng 11 chủ đề: "Các bệnh xương khớp thường gặp" - Copy 2
GLTT tháng 11 chủ đề: "Các bệnh xương khớp thường gặp" - Copy 2

PGS.TS Đoàn Văn Đệ

Thời gian: 14h00 ~ 16h30

Ngày 11/17/2016